Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy nas wszystkich, jak również współpracowników i partnerów biznesowych działających w naszym imieniu. Cała kadra zarządzająca jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja nie będzie miała szansy zaistnienia i jest zjawiskiem nieakceptowanym pod żadną postacią. Polityka Antykorupcyjna powinna być szeroko komunikowana i propagowana wśród pracowników naszej Firmy, przy wsparciu o inicjatywy szkoleniowe, umożliwiające właściwe zrozumienie oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.

Fillco - polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna
(plik PDF)

wypełnienia miękkie oraz włókniny wysokopuszyste