Kontakt

FillCo Spółka z o. o.

  • 62-740 Tuliszków
  • ul. Kasztelana Zaremby 22

    NIP: 667-17-54-887
    NR KRS: 0000365630
    Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
    IX Wydział Gopodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat

Prezes Zarządu CEO

Księgowość

Dział handlowy

Zamówienia

Office manager

Transport i logistyka

Produkcjawypełnienia miękkie oraz włókniny wysokopuszyste